MIROSLAVA TRIZULJAKOVÁ

 30.9.1955,  Olomouc

 

Akademická malířka a restaurátorka. Žije a pracuje v Seničce, u Olomouce. Je členkou Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO). Od roku 1981 se věnuje převážně restaurátorským úkolům na významných památkách, zejména na nástěnných malbách a freskách. Miroslava Trizuljaková zároveň rozvíjí vlastní volnou malířskou tvorbu a spolupracuje s manželem, akad. mal. Markem Trizuljakem, na některých výtvarných realizacích v architektuře. Podílela se na organizaci mezinárodních výstavních projektů, jako například výstava s názvem "Stavíme mosty", (Rimini, 1995), mezinárodní výstava s názvem "Rimini - Světlo a barva" (Rimini, 2002) a rozsáhlý mezinárodní projekt „Město jako místo pro člověka“ (Olomouc, Brno, Praha a Rimini, 2004 - 2006) a na přípravě stejnojmenného kongresu v Brně, v říjnu 2004. V roce 1993 se M. Trizuljaková zúčastnila mezinárodního malířského symposia „ŠIPS“ ve Šternberku a v roce 2004 mezinárodního výtvarného symposia v Teplé u Mariánských Lázní. Z významnějších restaurátorských úkolů se Miroslava Trizuljaková podílela například na restaurování pozdně gotických nástěnných maleb v kapli sv. Jana Křtitele v Přemyslovském paláci v Olomouci a na restaurování pozdně gotických nástěnných maleb v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci. Mezi další důležité realizace patří restaurování vyřezávaného a polychromovaného ikonostasu v dřevěném kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem, restaurování celku raně gotického presbytáře ve Vyšehorkách u Mohelnice, restaurování rozsáhle dochovaných pozdně renesančních nástěnných maleb v kapli sv. Rocha u Úsova, podstatný podíl na restaurování bohatého komplexu barokní výzdoby refektáře a knihovny bývalého františkánského kláštera, dnes budovy Okresního archivu v Uherském Hradišti a práce na odkryvu a záchraně rozsáhlého celku nedávno objevených gotických nástěnných maleb ve farním kostele v Mostkovicích u Prostějova.

Alternativní odkazy:   Unie výtvarných umělců Olomoucka   /  Projekt Místo pro člověka

 

Studia:

1971-1975  studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, obor užité a propagační grafiky, u profesora Františka Nikla.

1975-1981  studium na Akademii výtvarných umění v Praze, obor restaurování v ateliéru profesora Raimunda Ondráčka.

 

 

Samostatné výstavy a účast na autorských výstavních projektech:

 

 

Účast na významnějších kolektivních výstavách:

 

 

Účast na výtvarných symposiích a realizace mezinárodních projektů:

 

 

Výtvarné realizace v architektuře:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z významnějších restaurátorských realizací:

 

 

 

Adresa:  Senička 16,  78345 Senice na Hané,   Telefon: 00420 585947023,   email:  mtrizuljak@volny.cz

 

 

Obrazy/Paintings       Restaurování       English version       Home

 

Ke stažení: Katalog výstavy MIROSLAVA TRIZULJAKOVÁ (pdf)