OBRAZY - PAINTINGS

MAREK  TRIZULJAK

OBRAZY - PAINTINGS

 

OBRAZY - PAINTINGS

 

Zápas Jakuba s andělem - Fight of Jacob with Angel

 

 

 

Brána - Gateway

 

 

 

Bílá sobota - Holy Saturday

 

 

 

Velikonoce - Easter

 

 

 

Stan smlouvy - Tent of Agreement

 

 

 

Útěk do Egypta - Escape to Egypt

 

 

 

Modrá litanie a Věž - Blue Litany and Tower

 

 

 

Spirála (Rosa mistica) - Mystic Rose

 

 

 

Okno - Průnik / Window - Trespass

 

 

 

Inspirace - Dante Alighieri / Inspirations

 

 

 

Inspirace - Dante Alighieri II. / Inspirations - Dante Alighieri II.

 

 

 

Pramen v poušti - Source in desert

 

 

 

Pieta

 

 

 

Jakubův zápas - Jacob's Fight

 

 

 

Tři obrazy - Three Images

 

 

 

Červená krajina - Red Landscape

 

 

 

Stabat Mater

 

 

 

 

Velikonoční triptych / Easter Triptych

 

 

 

Kontakt      Údaje      Sklo/Glass      Vitráže/Art glass windows       English version      Home